Site Loader

Рішення Європейського суду з прав людини | Головна

Практика ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) — міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Предметом скарги до ЄСПЛ можуть бути тільки права і свободи, які гарантуються Конвенцією та протоколами до неї.

Эмблема_ЕСПЧ

Рішення ЄСПЛ

Справа «Лазоріва проти України» («Lazoriva v. Ukraine», рішення від 17.04.2017)

За обставинам справи національні суди дозволили усиновити дитину, щодо якої її рідною тіткою висловлювалися наміри встановити опіку. В цій справі ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 8 Конвенції та констатував, що з боку української влади та судів має місце «процедурна дисфункція чи помилка» (анг. “procedural dysfunction or fault”).

ЄСПЛ вказав, що незважаючи на бажання заявниці стати опікуном, яке було висловлено на різних етапах процесу усиновлення, всі інстанції не розглядали його. Крім того, місцеві суди не змогли пояснити, чому саме усиновлення відповідало найкращим інтересам дитини порівняно з опікою, яку його тітка мала намір встановити. 

it

Справа «Моретті і Бенедетті проти Італії» (Рішення ЄСПЛ від 26 травня 2010 р.)

ЄСПЛ констатував, що стаття 8 Конвенції покликана захистити особу від свавільного втручання державних органів; це також породжує позитивні зобов’язання, властиві дійсній повазі до сімейного життя. В обох випадках має бути досягнуто правильного балансу між конкуруючими інтересами особи та суспільства в цілому (§ 60). 

ЄСПЛ зауважує, що у такому випадку існують складні у врегулюванні інтереси, а саме інтереси дитини та обох цих сімей. У пошуках балансу між цими різними інтересами найкращим буде надати першорядну увагу інтересам дитини (§ 67). А потім наголошує, що стаття 8 вимагає, щоб процес прийняття рішень, який призводить до втручання, був справедливим і відповідно дотримував інтереси, захищені цим положенням. Питання в даному випадку полягає в тому, чи процедура, що веде до цього заходу, гарантувала заявникам захист їхніх інтересів. 

У даній справі важливо, щоб прохання заявника на спеціальне усиновлення було уважно розглянуто найближчим часом (§ 68).